Húsvét 4. vasárnapján az apostoli küldetést, szorosabban Szent Péter küldetését vizsgáljuk meg a bibliai szövegek alapján. Az arámi nyelvű Szentírás, a P’shitta érdekes részleteket tár fel, amik arra utalnak, hogy Szent Péter eredetileg missziós küldetést kaphatott Jézustól.