Ma Szent Márk apostol, evangélista ünnepe van. Egyiptomtól nyugatra, a mai Líbia nyugati részén született, az afrikai Kirenében (Pentapolis), föltehetően Kr. u. 3-ban. Szülei, Mária és Arisztopolosz, nem sokkal Márk – eredeti nevén János – világrajötte után, a berber fosztogatók elől Palesztinába vándoroltak. A hagyomány szerint Márk édesanyja Jézus lelkes követője volt és Márk az ő révén került kapcsolatba későbbi Mesterével. Márk unokatestvére Szent Barnabás, apja unokatestvére Szent Péter volt. A hagyomány szerint a Szentlélek pünkösdi kiáradása Szent Márkék házában történt.

   Egy napon, amikor Szent Márk és apja együtt sétáltak a Jordán folyó közelében, a sivatagból hirtelen egy oroszlán pár ugrott eléjük. Szent Márk apja, azt mondta Szent Márknak, hogy meneküljön, a saját életével akarta fia életét menteni. A szent azonban azt mondta apjának, hogy ne féljen, hanem bízzon Jézus Urunkban, aki megmenti őket. Imádkozni kezdett és a két oroszlán holtan esett össze. Apja annyira csodálkozott ezen, hogy arra kérte fiát, mondjon el neki mindent Jézus Krisztusról. Szent Márk apja hitre jutott, Márk pedig megkeresztelte őt.

   Szent Márk Szent Péterrel, Szent Pállal és Szent Barnabással hirdette Isten igéjét, első missziós útján. Antiochiában, a Szeleukida provinciában, Cipruson, Szalamiszban, Kolosszéban, Rómában és Frígia-Pamfíliában prédikált. Kr. u. 42-ben a Szentlélek Egyiptomba vezette, s Alexandria pátriárkája lett.

   Állítólag, amikor Egyiptomba érkezett, s az utcákat rótta, elszakadta a szandálja. Beétrt az első cipészhez, egy bizonyos Ananiáshoz és arra kérte, javítsa meg lábbelijét. Ahogy a cipész dolgozott, véletlenül átszúrta az ujját az árral, s így kiáltott fel: “Istenem!”, ami görögül: “Eis Theos!” Márk ezt hívószónak tekintette, s azonnal elkezdett Ananiásnak prédikálni Istenről és a Megváltó Jézus Krisztsuról. 

   Kr. u. 62-ban elhagyta Egyiptomot, missziós útra ment, s ekkor szentelte Ananiást a kopt ortodox egyház első püspökévé. Alexandriában halt mártírhalált, Kr. u. 68-ban.