2023. augusztus 20-án, Kaufbeurenben, egyházunk ciszterci rendjének Szent Szeverin Apátságában búcsúztatták el bajor nővéreink és testvéreink a hivatalából leköszönő, egyházalapító püspökünket, Dr. Roald Nikolai Flemestad püspököt.

Roald püspök 1999-től 2023-ig, huszonnégy éven át látta el az Északi Katolikus Egyház vezetői tisztségét. Munkássága alatt nagy figyelmet fordított az európai misszióra, és minden segítséget megadott azok fejlődéséhez.

Nyugalmazása után, utódja, Ottar püspök mellett továbbra is segíti és szolgálja az egyházat, elsősorban a Norvégián kívüli missziók igényeire és további apostoli támogatására koncentrálva. Hálás szívvel gondolunk egyházunk alapító püspökére, és köszönjük mindazt a segítséget, amit a magyar ókatolikus szolgálatért tett! Ad multos annos!