Szerzetes testvérek és nővérek az apátság kápolnájában, 2022 karácsonyán.

A Port-Royal Ökumenikus Ciszterci Rend (O.P.R.) 2012. január 22. óta tartozik az Északi Katolikus Egyház jurisdikciójába, s egyházunk által a Scrantoni Unióhoz. Korábban az Utrechti Unió szerzetesrendjeként működött, ám a nők pappá szentelése és Utrecht egyéb, a katolikus hittől eltérő újításai miatt a Rend elhagyta a holland székhelyű szövetséget.

   Rendünket a magyar származású Fehérváry (Csernohorszky Gyula) Tamás, Kanadába emigrált máriavita ókatolikus érsek és Max Rademacher ókatolikus pap alapította 1964-ben. Nevét a Port-Royal des Champs-ban, 1204-ben alapított, azonos nevű apátságról kapta, melyet XIV. Lajos francia király 1710-ben bezáratott és porig romboltatott.

Fogadalmtétel monostorunkban, Michael Maier apát kezébe.

   Az eredeti Port-Royal kolostor különleges hely volt, Angélique apátnő idején visszatért a szigorú obszervanciához, majd a kor legnevesebb gondolkodói telepedtek meg a kolostor majorságaiban, akik a sivatagi atyák hívő, remete életét keresték. Többek közt Antoine Le Maître, Louis-Isaac Le Maître de Sacy, Jean Hamon orvos, Claude Lancelot nyelvész, Pierre Nicole moralista, Pierre Coustel, Antonine Singlin, Nicolas Fontaine, a legnagyobb keresztény gondolkodó Blaise Pascal, valamint Robert Arnauld d’Andilly, Alexander Varet. A leghíresebb mindőjük közül Jean Racine drámaíró volt.

   Ezek a forró hitű tudósok odaadó kétkezi és szellemi munkát végeztek, majd iskolákat alapítottak (Petites Écoles), melyekben forradalmasították a nevelést. Újításaik máig hatnak, a modern pedagógia és a gyermekpszichológia alapjait ők vetették meg, így Port-Royal az  elmélyült hit és a haladó gondolkodás szinonimájává vált. A jezsuita renddel való összeütközés és a kolsotor lerombolása után a tudós remeték (solitaire) egy része az ókatolikus Utrechtben talált otthonra. A kolostor egyetlen megmaradt épületében és az apátság egykori területén ma francia nemzeti múzeum őrzi emléküket.

   Ökumenikus Rendünk anyaapátsága Németországban, bajor földön, Kaufbeurenben található, ahol néhány testvér él klauzúrás szerzetesként, a többiek – elhívásuk alapján – szekuláris professzusok, reguláris oblátusok vagy egyszerű oblátusok. A négyféle tagsági mód lehetőséget kínál, hogy életállapota szerint bármely elkötelezett keresztény Rendünk tagja lehessen. Az apátságot a testvérek biokozmetikumok gyártásából tartják fent. 

   Lelkiségünkben igyekszünk megőrizni a ciszterci hagyományokat, párosítva a modern kor kihívásaira figyelő és azokra választ kereső életformával. Rendünknek bármely felekezetű keresztény hívő tagja lehet, de mivel ókatolikus fennhatóság alatt működik, ezért a Rendben kizárólag ókatolikus papok általi szentségkiszolgáltatás lehetséges. Magyarországon jelen idő szerint egy fogadalmas testvér él. A rendnek összesen 11 tagja, köztük három szerzetes papja van. Apátunk 20123 óta Michael Maier atya.

A Szent Szeverin apátság címe:

Ökumenische Zisterzienserabtei St. Severin
Eichwald 5-7
D-87600 Kaufbeuren
Telefon: +49 80 31 / 2 20 18 63
Email: abt.michael@port-royal.de