Kategória: Hírek 1 / 3 oldal

Korszellem

Az ókatolikus Utrechti Unióhoz tartozó svájci Kereszténykatolikus Egyház (Christkatholische Kirche der Schweiz) nemzeti szinódusa 2022. június 11-i ülésén – egy tavaly szeptemberi határozatát véglegesen megerősítve – úgy döntött, hogy homoszexuális párok számára is lehetővé teszi a szentségi házasságot (legalábbis azt, amit a szinódusi többség annak gondol). A döntéshez sajnos megkapták az Utrechti Unió Nemzetközi Püspöki Konferenciájának előzetes hozzájárulását is. A részletek itt olvashatók: https://christkatholisch.ch/…/nationalsynode-fuehrt…/

A szavazás eredménye mély szomorúsággal tölt el bennünket, ugyanakkor semmilyen meglepetést nem okozott. Várható volt, hogy ez történik majd. Nem vonjuk kétségbe a szinódusi többség és a püspökök jó szándékát, de szilárd meggyőződésünk, hogy a döntés a keresztény felebaráti szeretet téves értelmezése és a szélsőséges korszellemnek való behódolás jegyében született.

Természetesen azokat a keresztényeket is testvéreinknek tartjuk, akik a saját nemükhöz vonzódnak. Az Északi Katolikus Egyház és annak magyar missziója nem szól bele tagjainak magánéletébe, azt a személyes lelkiismeret szférájának tekinti. Ugyanakkor hisszük és valljuk, hogy a keresztény házasság egy férfi és egy nő életszövetsége, nem terjeszthető ki homoszexuális kapcsolatokra. Az ókatolikus Scrantoni Unió – ellentétben az Utrechti Unióval – továbbra is a hagyományos, a valódi keresztény tanítást képviseli a házasság kérdésében is.

Pünkösdi papszentelés

Dr. Roald Nikolai Flemestad, az Északi Katolikus Egyház Skandinávián kívüli közösségeinek missziós püspöke 2022. június 5-én, pünkösdvasárnap pappá szentelte dr. Drenkó Zoltán testvérünket, az egyház, benne magyar missziónk felvidéki, szlovákiai képviselőjét. A szentelési szertartásra Bajorországban, a kaufbeureni ókatolikus Szent Szeverin Apátság kápolnájában került sor.

Zoltán atyával együtt immáron három pap teljesít szolgálatot a magyar misszióban. Az új lelkipásztor szervezi a misszió rövid időn belül hivatalosan is létrejövő felvidéki közösségét.Isten áldását kérjük Zoltán testvérünkre és papi szolgálatára!

Zoltán atyával együtt pappá szentelték Davide Mossenta testvérünket Olaszországból, az előző napon pedig diakónussá Joachim Danz és Thomas Schulze testvéreinket Németországból. Isten áldja őket is!

Papszentelés

Dr. Roald Nikolai Flemestad, az Északi Katolikus Egyház Skandinávián kívüli közösségeinek missziós püspöke 2022. június 4-én diakónussá, másnap, pünkösdvasárnap pedig pappá szenteli az egyház és magyar missziónk felvidéki (szlovákiai) képviselőjét, dr. Drenkó Zoltánt (a hivatalos megalapítás előtt álló felvidéki közösségünk megfelelő lelkipásztori ellátása érdekében püspökünk kivételesen lehetővé tette, hogy időben ilyen közel essen egymáshoz a két szentelés). A szertartások helyszíne az Északi Katolikus Egyházhoz tartozó bajorországi, kaufbeureni Szent Szeverin Apátság lesz.Zoltán testvérünk két évtizedig református lelkészként szolgálta az Evangélium ügyét. Hosszú ideje tanulmányozza az ókatolikus teológiát és lelkiséget. Ennek eredményeképpen jutott arra a lelkiismereti meggyőződésre, hogy ókatolikus papként kell folytatnia ezt a szolgálatot.Bizonyára nem sokan kelnek majd útra Magyarországról és a Felvidékről Kaufbeurenbe a szentelések miatt, de ha valaki mégis szeretne részt venni azokon, akkor az “okatolikusok@gmail.com” e-mail címen kérhet tájékoztatást a további részletekről, június 1-jéig.A pünkösdi hétvégén Zoltán testvérünkön kívül diakónussá szentelik Thomas Schulze szubdiakónust és Joachim Danz lelkipásztori munkatársat Németországból, valamint pappá Davide Mossenta diakónust Olaszországból.Tagjaink és barátaink imáit kérjük a szentelendőkért és méltó lelkipásztori szolgálatukért.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Március 19-én megtartottuk gyömrői lelkigyakorlatunkat, melyen Némethy Dániel és Széles Tamás tartottak lelki előadásokat (lásd lejjebb), majd közös beszélegés, szentmise, végül közös agapé zárta a napot. Hálát adunk Istennek, hogy együtt lehettünk és részesedhettünk kegyelmeiben.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Március 19-én, Gyömrőn nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk. az eseményen nagy szeretettel látunk minden érdeklődőt, bármely felekezet tagját, aki szeretné a nagyböjti lelkiséget megélni, elmélyíteni.

125. évforduló

1897. március 14-én alakult meg Amerikában, a Pennsylvania állambeli Scranton városában a helyi római katolikus püspöktől független Szent Szaniszló plébánia, amelyet Francis (Franciszek) Hodur atya vezetett. Az alapítás hátterében a püspök és egy lengyel ajkú római katolikus közösség közötti konfliktus állt.

A plébánia vált amerikai anyaegyházunk, a PNCC magjává. A PNCC ezt a napot tekinti alapítási dátumának, így ma ünnepli létrejöttének 125. évfordulóját.

Isten áldása legyen a továbbiakban is a PNCC-n és a Scrantoni Unión!


https://saintstanislauspncc.org/

Gyászhír

2022. január 7-én amerikai anyaegyházunk, a PNCC érdemesült prímás-püspöke (Prime Bishop), John F. Swantek testvérünk visszaadta lelkét teremtőjének. Az 1933-ban született főpásztor 1986-tól 2002-ig állt a PNCC élén. Nagy szerepet játszott a Római Katolikus Egyházzal folytatott teológiai párbeszédben, melynek eredményeképpen a PNCC részleges szentségi közösségben van a pápa által vezetett testvéregyházzal.

Adj, Urunk, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Docensi kinevezés

Örömmel értesültünk róla, hogy az Északi Katolikus Egyház és benne magyar missziónk felvidéki, szlovákiai szervezőmunkáját végző testvérünket, dr. Drenkó Zoltánt a Kárpátalján (Ukrajna), Ungvár székhellyel működő Avgusztin Volosin Kárpáti Egyetem docensévé nevezték ki.

dr. Drenkó Zoltán

A kinevezés két szervezeti egységhez is szól: a teológiai, filozófiai és humántudományi képzést végző, illetve a pszichológiai, pedagógiai képzéssel és a szociális munkások felkészítésével foglalkozó egységhez.

Gratulálunk Zoltán testvérünknek, és sok sikert kívánunk egyetemi docensi működéséhez, Isten áldásával!

Ókatolikus Nap Budakeszin

Missziónk “Ókatolikus Nap”-ot tartott tegnap, 2021. október 24-én Budakeszin. A Sopron megyei Újkértől Budapesten át Mezőberényig, a nyugati végektől a keleti országrészig hazánk több pontjáról, sőt a Felvidékről, Szlovákiából is érkeztek résztvevők, és ókatolikus viszonylatban meglehetősen népes közösség gyűlt össze a “Rathauskeller” nevű kulturális központban.

Az ünnepi szentmiséhez kapcsolódóan egy kislegényt a keresztség, egy ifjú hölgyet pedig a bérmálás szentségében részesítettünk. A misét Széles Tamás atya celebrálta, egyúttal ő keresztelt és – püspöki engedéllyel – bérmált, Isten igéjét pedig Kováts Péter atya hirdette a szentbeszédben. Molnár György testvérünk végezte a zenei szolgálatot, az ő gitárkíséretével csendültek fel az ókatolikus népdalzsoltárok.

A liturgián belül adtuk át ünnepélyes keretek között – az ókatolikus teológia terén alapos ismeretekkel rendelkező – dr. Drenkó Zoltán református lelkész testvérünknek azt a megbízólevelet, amellyel hivatalosan is felhatalmaztuk, hogy a Scrantoni Unió, illetve az Északi Katolikus Egyház képviseletében ókatolikus missziót szervezzen a Felvidéken. Ez az új misszió magyar közösségünk részét fogja képezni.A szentmise után közös ebéd, majd kötetlen beszélgetés következett az ókatolikus hitről és a magyar misszió munkájáról.

Pásztorlevél

Szeretettel adjuk közre egyházunk új püspökének, Ottar Mikael Mirsethnek első pásztorlevelét.

1 / 3 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén