Roald Flemestad püspök, valamint Széles Tamás, Michael Maier, Franz Schömer, Kováts Péter atyák, a kaufebureni Szent Szeverin kolostorban, 2019-ben

Ezen az oldalon tanulmányokat, cikkeket találhat, melyekből jobban és mélyebben megismerheti az ókatolicizmust, egyházunkat, teológiánkat, liturgiánkat.

Katolicitás – Ókatolicitás

Györgyi Csaba: Magyar ókatolikusok – történelem és identitás

A Magyarországi Ókatolikus Egyház szertartáskönyve

A húsvéti virrasztás szertartása

Az Utrechti Nyilatkozat

A Scrantoni Nyilatkozat

A katolikus megújulás ókatolikus vázlata

Evezz a mélyre

Biblikus szentségtan

Szent János evangéliumának eucharisztikus képe

És lesznek egy testté – Biblikus szexuáletika