Kategória: Hitéletünk 1 / 3 oldal

120. zsoltár

Ókatolikus piknik

Június 5-én Viki és Sándor testvéreinknél vendégeskedtünk Mezőberényben, ahol az egész napot együtt töltve és Istennek szentelve beszélgettünk és éltük meg közös hitünket, osztottuk meg egymással gondolatainkat.

Sándor testvérünk csodálatos ceruzarajzot készített, melynek feliratán az arámi hajmanutha, vagyis hit szó szerepel, s tökéletesen kifejezi az együtt töltött nap lelkiségét és lényegét: adni és megosztani egymással azt, amink van.

Szentmisénket – amelyet rekonstruált ősegyházi liturgia szerint végeztünk – a mezőberényi Piknik Park újrahasznosított PET-palackokból készült szabadtéri kápolnájában tartottuk. Ez szépen szimbolizálja, hogy a teremtés védelme mindannyiunk feladata; hogy törekednünk kell az egyszerűségre; s hogy mi, ókatolikusok újra felfedezzük és hasznosítjuk azt a katolikus, apostoli hitet, melyet római katolikus testvéreink új hagyományaikkal annyiszor megváltoztattak az elmúlt századok során.

Jézus és a hatalom

A Lk 7,31-35 igehely alapján azt vizsgáljuk, vajon Jézus hogyan viszonyult a hatalomhoz?

Díva a díványon

A pap kanapéja című zenés sorozatunk újabb darabja az “Este van már, nyolc óra” kezdetű népdal zsoltárátirata, melyet Nemcsók Nóra és Molnár György szólaltat meg. Az 56. zsoltár dalszövegét Széles Tamás atya írta.

Szentháromság vasárnap

Provokatív, de őszinte gondoloatok Szentháromság vasárnapján. Vajon mit kezdhet a hívő keresztény a Háromság nehezen megfogható és érthető hittitkával?

Díva a díványon

A pap kanapéja sorozat új szintre lépett, mivel a díványra telepedett Nemcsók Nóra színésznő, énekesnő, aki Molnár György zenéjével és kíséretével a 17. zsoltárt énekli a Magyar Zsoltáros című kiadványunkból.

Pünkösdi szentmise

Pünkösd vasárnapján, a járványhelyzet hosszú hónapokon át tartó bezártsága után, a gyömrői Harmónia Idősek Falvában végre ünnepi szentmisét tarthattunk. A szentmise után közös szeretetközösséget és beszélgetést tartottunk. Hálát adunk Istennek, hogy újra találkozhattunk és együtt lehettünk, annyi idő után újra részesedhettünk Krisztus testében és vérében.

Áldott Pünkösdöt kívánunk!

Urunk mennybemenetele

Áldozócsütörtök van, Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe. Nüsszai Szent Gergely egyházatya így tanít minket: “Mi oka volt eljövetelének? Az, hogy a bűn sarából kiragadjon téged, a királyság hegyére vigyen, a felmenetel kocsijaként használva az erényes életvitelt.” (Homilia Krisztus mennybemenetelére, 2.)

“Amikor a fán függött, kifizette árunkat, amikor helyet foglal a mennyben, akkor összegyűjti azokat, akiket megvett magának.” – írta Szent Ágoston (Sermo 263.). Örvendezzünk, hogy szószólónk van a mennyben, aki helyet készít nekünk az Atyánál (Jn 14,3)!

Elmélkedés Húsvét 6. Vasárnapjára

Jézus arra próbál megtanítani, hogyan szerethetünk úgy, ahogy Isten szeret minket. Vajon miként tudjuk hatékonnyá tenni életünkben az isteni szeretetet? Erre keressük a választ, a Jn 15, 12-15 igehely alapján.

1 / 3 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén