Kategória: Hitéletünk 1 / 5 oldal

Szentbeszéd

Kováts Péter atya szentbeszéde Pünkösd 22. vasárnapján, a 2021. október 24-i, Budakeszin tartott “Ókatolikus Nap” szentmiséjéből, a Mt 16,21-27 igehely alapján. Olvasmány: Jer 20,7-29, Szentlecke: Róm 12,1-2.

Ókatolikus Nap Budakeszin

Missziónk “Ókatolikus Nap”-ot tartott tegnap, 2021. október 24-én Budakeszin. A Sopron megyei Újkértől Budapesten át Mezőberényig, a nyugati végektől a keleti országrészig hazánk több pontjáról, sőt a Felvidékről, Szlovákiából is érkeztek résztvevők, és ókatolikus viszonylatban meglehetősen népes közösség gyűlt össze a “Rathauskeller” nevű kulturális központban.

Az ünnepi szentmiséhez kapcsolódóan egy kislegényt a keresztség, egy ifjú hölgyet pedig a bérmálás szentségében részesítettünk. A misét Széles Tamás atya celebrálta, egyúttal ő keresztelt és – püspöki engedéllyel – bérmált, Isten igéjét pedig Kováts Péter atya hirdette a szentbeszédben. Molnár György testvérünk végezte a zenei szolgálatot, az ő gitárkíséretével csendültek fel az ókatolikus népdalzsoltárok.

A liturgián belül adtuk át ünnepélyes keretek között – az ókatolikus teológia terén alapos ismeretekkel rendelkező – dr. Drenkó Zoltán református lelkész testvérünknek azt a megbízólevelet, amellyel hivatalosan is felhatalmaztuk, hogy a Scrantoni Unió, illetve az Északi Katolikus Egyház képviseletében ókatolikus missziót szervezzen a Felvidéken. Ez az új misszió magyar közösségünk részét fogja képezni.A szentmise után közös ebéd, majd kötetlen beszélgetés következett az ókatolikus hitről és a magyar misszió munkájáról.

Pásztorlevél

Szeretettel adjuk közre egyházunk új püspökének, Ottar Mikael Mirsethnek első pásztorlevelét.

Püspökszentelés

Tegnapelőtt, 2021. október 11-én a norvég fővárosban, Oslóban püspökké szentelték és beiktatták hivatalába Ottar Mikael Myrseth atyát, a missziónkat is magába foglaló Északi Katolikus Egyház skandináv egyházmegyéjének új elöljáróját. A szentelés helyszíne norvég testvéreink kis katedrálisa volt.

Ottar atyát már 2019 őszén püspökké választották, de szentelését a koronavírus-járvány miatt több ízben el kellett halasztani.Isten áldását kérjük az új főpásztorra és szolgálatára!

Dr. Roald Nikolai Flemestad atya a tegnapi nappal megyéspüspöki szolgálatát befejezte ugyan, de a Scrantoni Unió európai missziós püspökeként továbbra is ő vezeti az Északi Katolikus Egyház Skandinávián kívüli közösségeit, így a magyar missziót is.

Balról Ottar Mikael Myrseth püspök, jobbról Roald Nikolai Flemestad püspök

Keresztelő Gyömrőn

A mai napon, 2021. október 10-én, a gyömrői idősotthon kápolnájában tartott szentmise keretében Széles Tamás atya megkeresztelte és – elöljárói engedéllyel – megbérmálta Erzsébet nővérünket. Különleges esemény ez missziónk életében, mivel 2012-es alapításunk óta ez volt az első keresztelőnk (eddig minden tagunk már megkeresztelten csatlakozott hozzánk).Érdekesség, hogy Erzsébet édesanyja annak idején szintén ókatolikus színekben részesült a keresztség szentségében.Isten bőséges áldását kérjük új tagunkra!

A rejtett ország

Isten országának rejtett fejlődéséről szól a vasárnapi elmélkedés Tamás atyával.

https://youtu.be/UP1P4ZYaYuQ

Vasárnapi elmélkedés

Vasárnapi elmélkedés

Jézus és az iga

Elmélkedés Pünkösd 14. vasárnapján.

Ki neked Jézus?

1 / 5 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén