Kategória: Hitéletünk 1 / 2 oldal

Húsvét 5. vasárnapja

A Jn 14,23-27 igehely alapján arról elmélkedünk, hogy Jézus miért ígérte meg a Szentlélek, mint Vigasztaló eljövetelét, és mit is jelent a Szentlélek vigasztalása?

Húsvét 4. vasárnapja

Húsvét 4. vasárnapján az apostoli küldetést, szorosabban Szent Péter küldetését vizsgáljuk meg a bibliai szövegek alapján. Az arámi nyelvű Szentírás, a P’shitta érdekes részleteket tár fel, amik arra utalnak, hogy Szent Péter eredetileg missziós küldetést kaphatott Jézustól.

Szent Márk ünnepnapja

Ma Szent Márk apostol, evangélista ünnepe van. Egyiptomtól nyugatra, a mai Líbia nyugati részén született, az afrikai Kirenében (Pentapolis), föltehetően Kr. u. 3-ban. Szülei, Mária és Arisztopolosz, nem sokkal Márk – eredeti nevén János – világrajötte után, a berber fosztogatók elől Palesztinába vándoroltak. A hagyomány szerint Márk édesanyja Jézus lelkes követője volt és Márk az ő révén került kapcsolatba későbbi Mesterével. Márk unokatestvére Szent Barnabás, apja unokatestvére Szent Péter volt. A hagyomány szerint a Szentlélek pünkösdi kiáradása Szent Márkék házában történt.

   Egy napon, amikor Szent Márk és apja együtt sétáltak a Jordán folyó közelében, a sivatagból hirtelen egy oroszlán pár ugrott eléjük. Szent Márk apja, azt mondta Szent Márknak, hogy meneküljön, a saját életével akarta fia életét menteni. A szent azonban azt mondta apjának, hogy ne féljen, hanem bízzon Jézus Urunkban, aki megmenti őket. Imádkozni kezdett és a két oroszlán holtan esett össze. Apja annyira csodálkozott ezen, hogy arra kérte fiát, mondjon el neki mindent Jézus Krisztusról. Szent Márk apja hitre jutott, Márk pedig megkeresztelte őt.

   Szent Márk Szent Péterrel, Szent Pállal és Szent Barnabással hirdette Isten igéjét, első missziós útján. Antiochiában, a Szeleukida provinciában, Cipruson, Szalamiszban, Kolosszéban, Rómában és Frígia-Pamfíliában prédikált. Kr. u. 42-ben a Szentlélek Egyiptomba vezette, s Alexandria pátriárkája lett.

   Állítólag, amikor Egyiptomba érkezett, s az utcákat rótta, elszakadta a szandálja. Beétrt az első cipészhez, egy bizonyos Ananiáshoz és arra kérte, javítsa meg lábbelijét. Ahogy a cipész dolgozott, véletlenül átszúrta az ujját az árral, s így kiáltott fel: “Istenem!”, ami görögül: “Eis Theos!” Márk ezt hívószónak tekintette, s azonnal elkezdett Ananiásnak prédikálni Istenről és a Megváltó Jézus Krisztsuról. 

   Kr. u. 62-ban elhagyta Egyiptomot, missziós útra ment, s ekkor szentelte Ananiást a kopt ortodox egyház első püspökévé. Alexandriában halt mártírhalált, Kr. u. 68-ban.

A pap kanapéja, 3. rész

Mini sorozatunk 3. részében a 139. zsoltár szólal meg, Molnár György barátunk zenéjével és Széles Tamás verses átiratában.

A pap kanapéja, 2. rész

Sorozatunk második részében a 108. zsoltár szólal meg, a “Megy a gőzös” című népdal dallamára, Molnár György barátunk kíséretében, country stílusban.

A pap kanapéja

A pap kanapéja, avagy az áldásosztó dívány címmel néhány videóból álló sorozatot indítunk, melyben a Magyar Zsoltáros egy-egy darabját zenésítjük meg és adjuk közre, Széles Tamás – a könyv szerzőjének – kanapéjáról, mely így “unplugged” egyházzenei bútordarabbá vált. Célunk nem művészi előadások rögzítése, hanem az imádságos szív őszinte és egyszerű öröménekének megosztása mindenkivel, Isten nagyobb dicsőségére és remélhetőleg sokak örömére. A dalokat Molnár György zenész barátunk átiratrában és gitárkíséretében hallhatják.

Húsvét 3. vasárnapja

Evangéliumi gondolatok a Lk 24, 36-43 igehely alapján. Mi a Gondviselés, és hogyan jelenhet meg az életünkben? A feltámadt Krisztussal való találkozásban a tanítványok ennek a példájával szolgálnak.

14. zsoltár

A Magyar Zsoltáros című kiadványunk egyik dalszövegét zenésítette meg Tamás atya, ebből készült egy rendhagyó, húsvéti videoklip (néhány héten belül több zenés videóval is jelentkezünk majd, hogy a lelki és teológiai tartalom mellett zenével és énekkel is dicsőítsük Istenünket).

Magyar Zsoltáros

Megjelent egyházunk húsvéti kiadványa, a Magyar Zsoltáros című könyv. Széles Tamás testvérünk a 150 bibliai zsoltárt írta át ismert magyar népdalok dalszövegeivé, hogy azok egyéni vagy gyülekezeti formában énekelhetőek legyenek. Nyolcvankét népdalt választott ki, melyek énekszóval, tömören adják vissza a zsoltárok gondolatait és tartalmát, egyszerűsítve és a mindennapi lelkiség számára használhatóvá téve azok lelkiségét. A 300 oldalas kiadvány a dalszövegeken kívül valamennyi népdal kottáját is tartalmazza.

Húsvéti gondolatok

2021 húsvétján Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét segíti megérteni ez a videóbejegyzés.

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén