Kategória: Hitéletünk 1 / 7 oldal

Emeritus püspökünk búcsúztatása

2023. augusztus 20-án, Kaufbeurenben, egyházunk ciszterci rendjének Szent Szeverin Apátságában búcsúztatták el bajor nővéreink és testvéreink a hivatalából leköszönő, egyházalapító püspökünket, Dr. Roald Nikolai Flemestad püspököt.

Roald püspök 1999-től 2023-ig, huszonnégy éven át látta el az Északi Katolikus Egyház vezetői tisztségét. Munkássága alatt nagy figyelmet fordított az európai misszióra, és minden segítséget megadott azok fejlődéséhez.

Nyugalmazása után, utódja, Ottar püspök mellett továbbra is segíti és szolgálja az egyházat, elsősorban a Norvégián kívüli missziók igényeire és további apostoli támogatására koncentrálva. Hálás szívvel gondolunk egyházunk alapító püspökére, és köszönjük mindazt a segítséget, amit a magyar ókatolikus szolgálatért tett! Ad multos annos!

Püspökünk

Az ókatolikus Scrantoni Unió Nemzetközi Püspöki Konferenciájának 2023. április 24-i döntése értelmében az Északi Katolikus Egyház német-magyar-felvidéki adminisztratúráját illetően a továbbiakban Ottar Mikael Myrseth atya, az egyház skandináv egyházmegyéjének főpásztora látja el a püspöki feladatokat, aki már át is vette azokat elődjétől. Ezt a szolgálatát a püspöki konferencia által delegált missziós püspökként végzi. A vezetőváltás eddigi elöljárónk, dr. Roald Nikolai Flemestad püspök úr szándékával összhangban történt, aki nemrég töltötte be 80. életévét.

Szívből köszönjük Roald püspökünk lelkiismeretes, elkötelezett szolgálatát, amellyel alapításunk, 2012 óta támogatta a magyar misszió munkáját. Isten áldását kérve rá tartalmas pihenést kívánunk neki szerettei körében (habár teljesen nem vonul még vissza: az egyház brit, francia és olasz misszióit továbbra is ő felügyeli). Az adminisztratúra közössége augusztusban, a bajorországi Kaufbeurenben köszön el Roald püspöktől.

Szeretettel köszöntjük új főpásztorunkat, Ottar püspököt. Isten áldja őt és értünk végzett szolgálatát!

Húsvéti lelkigyakorlat

Közösségünk 2023-as tavaszi lelkigyakorlatát a múlt hétvégén (április 15-16.) tartottuk Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián. A korábbi egy napos alkalmak után most két tartalmas napot tölthettek együtt a résztvevők, akik Magyarország és a Felvidékről számos pontjáról érkeztek.

“Úton, útfélen.” Ezt a mottót választották a lelkigyakorlat szervezői, ennek jegyében tartott előadást a Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség (Budapest/Rozsnyó/Szombathely) mindhárom lelkipásztora, dr. Drenkó Zoltán, Kováts Péter és Széles Tamás Elréd OPR atya. Közös zsolozsmával és vasárnapi szentmisével is dicsőítették Istent és élték meg a testvéri közösséget a lelkigyakorlatozók. A mise celebránsa Tamás atya volt, az igehirdetői szolgálatot Péter atya végezte. Zoltán atya moderálásával lelki “morzsaszedés” keretében együtt foglalták össze az előadások, illetve a két nap üzeneteit a résztvevők. A kötetlen beszélgetések és közös étkezések szintén fontos részei voltak az együttlétnek.

Adventi lelkigyakorlat

A Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség ádvent második vasárnapján lelki napot tartott Budapesten, a liturgikus alkalmainknak is otthont adó Mandák-házban. A fővárosból, Budakesziről, Gyömrőről, Győrből, a Vas megyei Ikervárról, a felvidéki Rozsnyóról, Nyíregyházáról, a Győr-Moson-Sopron megyei Újkérről, valamint Veszprémből érkeztek a résztvevők, és megtisztelt bennünket jelenlétével közösségünk régi barátja, P. Michael Maier OPR ókatolikus apát úr is Németországból.


Drenkó Zoltán és P. Széles Tamás Elréd OPR atyák előadásaikban a belső békesség megtalálásáról, illetve az egészséges keresztény lelkiségről osztották meg gondolataikat hallgatóságukkal, majd élénk, tartalmas beszélgetés következett az elhangzottakkal kapcsolatban.


A lelki program mellett sor került a november 1-jével megalapított lelkészség képviselő-testületi tagjainak megválasztására is. A szavazati joggal rendelkező híveinkből álló közgyűlés egyhangúlag egyházközségi képviselővé választotta Illik Annamáriát és Kovács Sándort, akiknek ezúton is gratulálunk, Isten áldását kérve szolgálatukra. A testület elnöke hivatalból az egyházközség vezető lelkésze, Kováts Péter atya.


Lelki napunkat szentmisével fejeztük be, amelynek keretében Michael apát úr látta el az igehirdetői szolgálatot. Gondolatait Péter atya fordította magyarra.


Reméljük, hogy a magunk szerény eszközeivel – és ami a legfőbb, Isten segítségével – hozzá tudtunk járulni a lelki napon részt vevő tagjaink és barátaink tartalmas ádventi készülődéséhez.

Balról jobbra: Széles Tamás Elréd OPR, Michael Maier OPR apát úr, Dr. Drenkó Zoltán, Kováts Péter atyák

Budapesti szentmisék

Örömmel tudatjuk, hogy Istennek hálát adva, rendszeres budapesti szolgálatot indítunk. Minden vasárnap ókatolikus szentmisét tartunk, egyéb szentségek és szentelmények vétele külön egyeztetés alapján lehetséges.

A helyszín a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet temploma:

1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33. (Mandák-ház).

A misék minden vasárnap 17 órakor kezdődnek.

Az első alkalmat 2022. október 30-án tartjuk.Köszönjük szépen nagytiszteletű Bolba Márta lelkész asszony és a józsefvárosi evangélikus testvérek nyitottságát, segítségét. Mindenkit szeretettel várunk, a megkeresztelt hívek – felekezeti hovatartozástól függetlenül – lelkiismeretük szerint részesedhetnekaz oltáriszentségben.

Novíciusnapló

Szeretettel adjuk közre a Novíciusnaplót, melyben Széles Tamás Elréd testvérünk egy év lelki-spirituális gondolatait gyűjtötte össze. A szerzetesi noviciátus lényege a formáció, vagyis a változás, a változásra való nyitottság, engedni, hogy Isten kézbe vegye és alakítsa a szerzetes-jelöltet. Bízunk benne, hogy a röviden megfogalmazott, tömör gondalotokból nem csak a szerzetességre készülők tudnak hitet és reménységet meríteni.

A kiadvány borító gyönyörű grafikáját Kovács Sándor testvérünk készítette.

A Novíciusnapló ide kattintva vagy az O. P. R. menüpont alatt érhető el.

Rozsnyói szentmisék

A missziónkhoz tartozó rozsnyói (Felvidék, Szlovákia) ókatolikus közösség 2022. szeptember 11-től minden vasárnap, 10 órai kezdettel liturgiát tart az ókatolikus Jó Pásztor-kápolnában. A kápolna a jelenleg kulturális központként működő egykori ferences rendházban található. A szertartások magyar nyelvűek.Szeretettel várnak minden érdeklődőt a rozsnyói ókatolikusok.

A kiemelt kép forrása: https://kcklastor.sk/

Rozsnyói keresztelők

Missziónk rozsnyói (Felvidék, Szlovákia) közösségében két keresztelőt is tartottak tegnap, 2022. augusztus 27-én. A keresztség szentsége révén, Drenkó Zoltán atya közreműködésével Krisztus Egyházának tagja, ókatolikus keresztény testvérünk lett két kislegény, Teodor és Matteo.

A felvidéki közösség történetének első kereszteléseit ünnepelhettük most, de máris van ott 8 felnőtt katekumenünk, akiket Zoltán atya készít fel a keresztségre.

Isten áldását kérjük Teodorra, Matteóra és családjaikra!

Nagyboldogasszony

Nagyboldogasszony napján, 2022. augusztus 15-én Budapestre látogatott Egyházunk felvidéki lelkipásztora, dr. Drenkó Zoltán paptestvérünk. Az ünnepi szentmise prédikátoraként vendégeskedett gyömrői közösségünkben, s a szentmise után, a hívek által rendezett agapén ismerhette meg közösségünk életét és tagjait. Szlovákiai közösségépítő, missziós szolgálatára Istenünk áldását és kegyelmét kívánjuk szeretettel!

Nagyboldogasszony-napi szentmise
Jobbról balra: dr. Drenkó Zoltán atya, Papp Ferenc lelkipásztori munkatárs, Széles Tamás Elréd O.P.R.
Ünnepi igehirdetőnk, dr. Drenkó Zoltán atya
Szeretetvendégség a szentmise után

Újmise

Dr. Drenkó Zoltán paptestvérünk, 2022. július 9-én, a szlovákiai Rozsnyón mutatta be újmiséjét, melynek ökumenikus keretek között a rozsnyói evangélikus egyházközség adott otthont templomában. Egyházunkat +Michael Maier OPR apát, Kováts Péter lelkipásztor, Széles Tamás Elréd OPR képviselte, jelenlétével megtisztelte az újmisét Solárik Vilmos evangélikus lelkész. Isten Igéjét Dr. Kardon László asszociált anglikán lelkész hirdette.

A szentmise végén Zoltán atya újmisés áldását vette minden jelenlévő, majd a közeli Berzétén agapéval ünnepeltük meg a felvidéki, magyar nyelvű ókatolikus közösség megszületését és első szentmiséjét.

Urunk áldását kérjük paptestvérünk életére és szolgálatára, s mindazokra, akik a leendő rozsnyói ókatolikus gyülekezetben fogják megélni hitüket!

1 / 7 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén