Hisszük az Apostoli, a Nicea-konstantinápolyi és az Athanaziosz-féle hitvallást. Hisszük és valljuk mindazt, amit az első ezer év keresztény egyháza (az óegyház) hitt és vallott.

Hisszük a hét egyetemes zsinat dogmáit. A későbbi zsinatok csak a római egyház belső szinódusai voltak.

Hisszük és tartjuk a hét szentséget (keresztség, bérmálás, bűnbánat, betegek kenete, házasság, eukarisztia, egyházi rend).

Hisszük, hogy a cölibátus csak önkéntes alapon fogadható el, s az a papi szolgálatnak nem szükséges feltétele.

Hisszük, hogy az egyház valamennyi szolgálatának ingyenesnek kell lennie.

Hisszük, hogy a házasság szentségét csak férfi és nő veheti fel.

Hisszük, hogy bizonyos esetekben elvált keresztények második szentségi házasságot köthetnek.

Hisszük, hogy a bűnbánat szentsége közös és egyéni bűnbánat formájában is egyformán hatékony és üdvös.

Ókatolikus hitünk további három fontos sarokköve az Utrechti Nyilatkozat (1889), a Scrantoni Nyilatkozat (2008), valamint az ortodox-ókatolikus teológiai párbeszéd dokumentumgyűjteménye, a Road to Unity (1987).

Ókatolikus esküvő