Az Északi Katolikus Egyház Skandináv Egyházmegyéjének általános szinódusa (zsinata) magyar ókatolikus közösségünk számára is meghatározó jelentőségű döntést hozott 2024. május 4-én: felvette az egyházmegyébe német és magyar misszióját. A kibővített püspökség az Európai Egyházmegye nevet viseli. (A változás nem érinti a többi misszió – a brit, francia, olasz /kivéve a német misszióhoz tartozó észak-itáliai közösség/, illetve a spanyol – egyházjogi helyzetét.)

Missziónk 2012-es létrejöttétől mostanáig a német-magyar adminisztratúra keretében működött, az egyház része volt, de nem tartozott az egyház magját képező Skandináv Egyházmegyéhez, nem rendelkezett szinódusi képviselettel. A mostani változás jelentős előrelépés számunkra.

Ottar Mikael Myrseth püspök úr a zsinat döntését követően, május 6-án a magyar misszió (Magyarország, Felvidék és Erdély, illetve egész Románia) részére általános püspöki helynökké (a megyéspüspök helyettesévé) nevezte ki Kováts Péter atyát.