Dr. Drenkó Zoltán paptestvérünk, 2022. július 9-én, a szlovákiai Rozsnyón mutatta be újmiséjét, melynek ökumenikus keretek között a rozsnyói evangélikus egyházközség adott otthont templomában. Egyházunkat +Michael Maier OPR apát, Kováts Péter lelkipásztor, Széles Tamás Elréd OPR képviselte, jelenlétével megtisztelte az újmisét Solárik Vilmos evangélikus lelkész. Isten Igéjét Dr. Kardon László asszociált anglikán lelkész hirdette.

A szentmise végén Zoltán atya újmisés áldását vette minden jelenlévő, majd a közeli Berzétén agapéval ünnepeltük meg a felvidéki, magyar nyelvű ókatolikus közösség megszületését és első szentmiséjét.

Urunk áldását kérjük paptestvérünk életére és szolgálatára, s mindazokra, akik a leendő rozsnyói ókatolikus gyülekezetben fogják megélni hitüket!