Június 8-án kezdődött amerikai anyaegyházunk, a Lengyel Nemzeti Katolikus Egyház teológiai kérdésekkel foglalkozó bizottságának (Church Doctrine Commission) aktuális ülése Scrantonban. A bizottság a hit, a morálteológia és az egyházfegyelem kérdéseivel fog foglalkozni, két napos ülésén.

Az első sorban: Jaroslaw Rafalko, John Mack, Most Rev. Anthony Mikovsky, Paul Sobiechowski, Bernard Nowicki püspökök, a műsodik sorba: Scott Lill, Robert M. Nemkovich, Jr., Zbigniew Dawid, Michal Gitner atyák.