Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe van. Jakab apostol Jézus testvére vagy unokestvére lehetett, vagyis vérségi kötelék köthette a Megváltóhoz, ezért nevezik “az Úr testvéré”-nek. Ő Volt az első gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház feje és Jézus mennybemenetele után az apostoli kollégium vezetője, mondhatjuk, ő volt az első püspök. Szavának nagy tekintélye volt a tanítványok között (ApCSel 15,13-22). Igehirdetésére sokan megtértek. Josephus Flavius szerint Kr. u. 62-ben II. Ananosz (Annás) főpap végeztette ki.

   Szent Fülöp apostolról keveset tudunk. Keresztelő János tanítványa volt, mígnem András apostoltól hallott Jézusról és a követője lett. Jézus szűkebb körének tagjává vált, Júdeában és Frígiában hirdette Isten igéjét, s az etióp utazó csodálatos megtérése is a személyéhez kötődik (ApCsel 8,26-40). A hagyomány szerint hitéért fejjel lefelé keresztre feszítették, a frígiai Hierapolisban.