Ami az egyházzal kapcsolatban fontos:

  1. Katolikus

Hisszük a Szentírást, a Szenthagyományt és a hét egyetemes zsinat tanítását. Valljuk azt a katolikus hitet, mely az osztatlan kereszténység igaz hite volt.

 

  1. Apostoli

Közösségünk apostoli, mert a püspökök szakadatlan láncolata által személyesen Jézus Krisztustól kapott felhatalmazást.

 

  1. Szentséges

Elismerjük és tartjuk a hét szentséget, melyek Isten kegyelmét különleges módon és valóságosan közlik. A vasárnapot, a feltámadás napját szentmisével ünnepeljük.

 

  1. Egészséges

Kiállunk az élet szentsége, értéke, méltósága, a teremtés védelme, és az egészséges emberi élet mellett. Isten boldogságra, és nem elfojtásra vagy pironkodásra teremtette az embert. Tudjuk, hogy a szexualitás nem bűn, hanem az önátadó szeretet beteljesedése. A cölibátust csak önkéntes vállalásként fogadjuk el.

 

  1. Egységkereső

Hisszük, hogy az Egyház az első, osztatlan ezer évben volt igazán katolikus. Keressük és támogatjuk ennek az egységnek a helyreállítását.

 

  1. Prófétai

A próféták mindig a társadalom lelkiismerete voltak, akik szemben álltak minden hatalommal, és mindig pártját fogták az elnyomottaknak, a szenvedőknek, a rászorulóknak, továbbá Isten akaratára intették a világot. Nekünk is kötelességünk a társadalom lelkiismeretévé lenni, hogy szüntelenül intsünk az emberi akarat fölött álló isteni értékrend követésére.

 

Frederick M. Bliss szervita atya lényeglátóan írta, hogy az „ókatolikus” elnevezés a magukat „eredeti katolikus”-ként meghatározó vallási közösségekre vonatkozik. (Bliss, Frederick M., Catholic and Ecumenical: History and Hope, Franklin, Sheed & Ward, 1999., 175.)

Mi ókatolikusok hisszük, hogy az első keresztény ezer év volt igazán katolikus (egyetemes), amikor még nem léteztek felekezetek, csupán egyetlen Egyház. Ezért őrizzük az akkori hitet, és igyekszünk helyreállítani az akkori keresztény egységet. A római katolikus egyházból származunk, az Utrechti Ókatolikus Egyháztól ered a felszentelésünk, tartjuk a hét szentséget, a töretlen apostoli jogfolytonosságot, és a katolikus hitet, mely a Szentírás, a Szenthagyomány, az első hét zsinat, és az egyházatyák tanításait jelentik.

Bliss atya három nagy csoportot különböztet meg az ókatolikus családon belül. Közülük az első az 1724-ben alapított Holland Ókatolikus Egyház, melyből a későbi irányzatok származtatják létüket és ahonnan apostoli jogutódlásukat levezetjük. A második csoport az 1870-es zsinatellenes németországi mozgalom. A harmadik az úgynevezett szláv-jellegű csoport, amelybe a lengyel, a horvát és az amerikai lengyel ókatolikusok tartoznak.

Az ókatolikus hit a legősibb apostoli gyökerekből és felhatalmazásból táplálkozik, mégis modern és mai, mert nem terhelik azok az emberi szabályok, amiket a kereszténység az ókor óta magára vett. Gondolkodásunk evangéliumi, nem dogmatikus. Osztozunk az ókeresztény kor egyszerűségében, nincs szükségünk díszes templomokra, sem túlbonyolított szertartásokra, mert Jézus Krisztus mindenhol velünk és közöttünk van, ahogy ígérte: „én veletek vagyok minden nap a világ végéig!”(Mt 28,20)

A Magyarországi Ókatolikus Egyház az Északi Katolikus Egyház részeként, magyar missziójaként az ókatolikus Scrantoni Unióhoz tartozik. A Magyar Ókatolikus Misszió vallási egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2012. július 7-én jegyezte be, nyilvántartási száma: 01-09-0000179

Ismerje meg egyházunk történetét is!