Dr. Roald Nikolai Flemestad, 1943. április 13-án született, a norvégiai Sorumban. 1968-ban evangélikus teológiai diplomát szerzett, 1970-ben a Strasbourgi Egyetemen elvégezte a protestáns teológiai fakultást. 1971-1973-ban a Tübingeni Egyetemen katolikus teológiát tanult, 1976-1988-ig az Osloi Egyetem docense volt. 1976-ban evangélikus lelkésszé szentelték, majd 1999-ben lett a Lengyel Nemzeti Katolikus Egyház papja. 2011-ben szentelte püspökké Dr. Anthony Mikovsky, a Lengyel Nemzeti Egyház prímás érseke. 2011 óta az Északi Katolikus Egyház püspöke. Püspöki jelmondata: “Az Úr félelmében járt, s telve volt a Szentlélek vigasztalásával”. (ApCsel 9,31)