A mai vasűrnap elmélkedése az ezoterikus – exoterikus kereszténység kérdését taglalja.