Nagyboldogasszony napján, 2022. augusztus 15-én Budapestre látogatott Egyházunk felvidéki lelkipásztora, dr. Drenkó Zoltán paptestvérünk. Az ünnepi szentmise prédikátoraként vendégeskedett gyömrői közösségünkben, s a szentmise után, a hívek által rendezett agapén ismerhette meg közösségünk életét és tagjait. Szlovákiai közösségépítő, missziós szolgálatára Istenünk áldását és kegyelmét kívánjuk szeretettel!

Nagyboldogasszony-napi szentmise
Jobbról balra: dr. Drenkó Zoltán atya, Papp Ferenc lelkipásztori munkatárs, Széles Tamás Elréd O.P.R.
Ünnepi igehirdetőnk, dr. Drenkó Zoltán atya
Szeretetvendégség a szentmise után