Március 19-én megtartottuk gyömrői lelkigyakorlatunkat, melyen Némethy Dániel és Széles Tamás tartottak lelki előadásokat (lásd lejjebb), majd közös beszélegés, szentmise, végül közös agapé zárta a napot. Hálát adunk Istennek, hogy együtt lehettünk és részesedhettünk kegyelmeiben.