Az ókatolikus Utrechti Unióhoz tartozó svájci Kereszténykatolikus Egyház (Christkatholische Kirche der Schweiz) nemzeti szinódusa 2022. június 11-i ülésén – egy tavaly szeptemberi határozatát véglegesen megerősítve – úgy döntött, hogy homoszexuális párok számára is lehetővé teszi a szentségi házasságot (legalábbis azt, amit a szinódusi többség annak gondol). A döntéshez sajnos megkapták az Utrechti Unió Nemzetközi Püspöki Konferenciájának előzetes hozzájárulását is. A részletek itt olvashatók: https://christkatholisch.ch/…/nationalsynode-fuehrt…/

A szavazás eredménye mély szomorúsággal tölt el bennünket, ugyanakkor semmilyen meglepetést nem okozott. Várható volt, hogy ez történik majd. Nem vonjuk kétségbe a szinódusi többség és a püspökök jó szándékát, de szilárd meggyőződésünk, hogy a döntés a keresztény felebaráti szeretet téves értelmezése és a szélsőséges korszellemnek való behódolás jegyében született.

Természetesen azokat a keresztényeket is testvéreinknek tartjuk, akik a saját nemükhöz vonzódnak. Az Északi Katolikus Egyház és annak magyar missziója nem szól bele tagjainak magánéletébe, azt a személyes lelkiismeret szférájának tekinti. Ugyanakkor hisszük és valljuk, hogy a keresztény házasság egy férfi és egy nő életszövetsége, nem terjeszthető ki homoszexuális kapcsolatokra. Az ókatolikus Scrantoni Unió – ellentétben az Utrechti Unióval – továbbra is a hagyományos, a valódi keresztény tanítást képviseli a házasság kérdésében is.