Közösségünk 2023-as tavaszi lelkigyakorlatát a múlt hétvégén (április 15-16.) tartottuk Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián. A korábbi egy napos alkalmak után most két tartalmas napot tölthettek együtt a résztvevők, akik Magyarország és a Felvidékről számos pontjáról érkeztek.

“Úton, útfélen.” Ezt a mottót választották a lelkigyakorlat szervezői, ennek jegyében tartott előadást a Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség (Budapest/Rozsnyó/Szombathely) mindhárom lelkipásztora, dr. Drenkó Zoltán, Kováts Péter és Széles Tamás Elréd OPR atya. Közös zsolozsmával és vasárnapi szentmisével is dicsőítették Istent és élték meg a testvéri közösséget a lelkigyakorlatozók. A mise celebránsa Tamás atya volt, az igehirdetői szolgálatot Péter atya végezte. Zoltán atya moderálásával lelki “morzsaszedés” keretében együtt foglalták össze az előadások, illetve a két nap üzeneteit a résztvevők. A kötetlen beszélgetések és közös étkezések szintén fontos részei voltak az együttlétnek.