Kategória: Hitéletünk 2 / 3 oldal

Szentháromság vasárnap

Provokatív, de őszinte gondoloatok Szentháromság vasárnapján. Vajon mit kezdhet a hívő keresztény a Háromság nehezen megfogható és érthető hittitkával?

Díva a díványon

A pap kanapéja sorozat új szintre lépett, mivel a díványra telepedett Nemcsók Nóra színésznő, énekesnő, aki Molnár György zenéjével és kíséretével a 17. zsoltárt énekli a Magyar Zsoltáros című kiadványunkból.

Pünkösdi szentmise

Pünkösd vasárnapján, a járványhelyzet hosszú hónapokon át tartó bezártsága után, a gyömrői Harmónia Idősek Falvában végre ünnepi szentmisét tarthattunk. A szentmise után közös szeretetközösséget és beszélgetést tartottunk. Hálát adunk Istennek, hogy újra találkozhattunk és együtt lehettünk, annyi idő után újra részesedhettünk Krisztus testében és vérében.

Áldott Pünkösdöt kívánunk!

Urunk mennybemenetele

Áldozócsütörtök van, Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe. Nüsszai Szent Gergely egyházatya így tanít minket: “Mi oka volt eljövetelének? Az, hogy a bűn sarából kiragadjon téged, a királyság hegyére vigyen, a felmenetel kocsijaként használva az erényes életvitelt.” (Homilia Krisztus mennybemenetelére, 2.)

“Amikor a fán függött, kifizette árunkat, amikor helyet foglal a mennyben, akkor összegyűjti azokat, akiket megvett magának.” – írta Szent Ágoston (Sermo 263.). Örvendezzünk, hogy szószólónk van a mennyben, aki helyet készít nekünk az Atyánál (Jn 14,3)!

Elmélkedés Húsvét 6. Vasárnapjára

Jézus arra próbál megtanítani, hogyan szerethetünk úgy, ahogy Isten szeret minket. Vajon miként tudjuk hatékonnyá tenni életünkben az isteni szeretetet? Erre keressük a választ, a Jn 15, 12-15 igehely alapján.

A pap kanapéja, 5. rész

A pap kanapéján ezúttal a 23. zsoltár csendül fel, az “Erdő mellett estvélledtem” kezdetű népdal dallamával és Molnár György barátunk zenéjével és gitárjátékával.

Húsvét 5. vasárnapja

A Jn 14,23-27 igehely alapján arról elmélkedünk, hogy Jézus miért ígérte meg a Szentlélek, mint Vigasztaló eljövetelét, és mit is jelent a Szentlélek vigasztalása?

Húsvét 4. vasárnapja

Húsvét 4. vasárnapján az apostoli küldetést, szorosabban Szent Péter küldetését vizsgáljuk meg a bibliai szövegek alapján. Az arámi nyelvű Szentírás, a P’shitta érdekes részleteket tár fel, amik arra utalnak, hogy Szent Péter eredetileg missziós küldetést kaphatott Jézustól.

Szent Márk ünnepnapja

Ma Szent Márk apostol, evangélista ünnepe van. Egyiptomtól nyugatra, a mai Líbia nyugati részén született, az afrikai Kirenében (Pentapolis), föltehetően Kr. u. 3-ban. Szülei, Mária és Arisztopolosz, nem sokkal Márk – eredeti nevén János – világrajötte után, a berber fosztogatók elől Palesztinába vándoroltak. A hagyomány szerint Márk édesanyja Jézus lelkes követője volt és Márk az ő révén került kapcsolatba későbbi Mesterével. Márk unokatestvére Szent Barnabás, apja unokatestvére Szent Péter volt. A hagyomány szerint a Szentlélek pünkösdi kiáradása Szent Márkék házában történt.

   Egy napon, amikor Szent Márk és apja együtt sétáltak a Jordán folyó közelében, a sivatagból hirtelen egy oroszlán pár ugrott eléjük. Szent Márk apja, azt mondta Szent Márknak, hogy meneküljön, a saját életével akarta fia életét menteni. A szent azonban azt mondta apjának, hogy ne féljen, hanem bízzon Jézus Urunkban, aki megmenti őket. Imádkozni kezdett és a két oroszlán holtan esett össze. Apja annyira csodálkozott ezen, hogy arra kérte fiát, mondjon el neki mindent Jézus Krisztusról. Szent Márk apja hitre jutott, Márk pedig megkeresztelte őt.

   Szent Márk Szent Péterrel, Szent Pállal és Szent Barnabással hirdette Isten igéjét, első missziós útján. Antiochiában, a Szeleukida provinciában, Cipruson, Szalamiszban, Kolosszéban, Rómában és Frígia-Pamfíliában prédikált. Kr. u. 42-ben a Szentlélek Egyiptomba vezette, s Alexandria pátriárkája lett.

   Állítólag, amikor Egyiptomba érkezett, s az utcákat rótta, elszakadta a szandálja. Beétrt az első cipészhez, egy bizonyos Ananiáshoz és arra kérte, javítsa meg lábbelijét. Ahogy a cipész dolgozott, véletlenül átszúrta az ujját az árral, s így kiáltott fel: “Istenem!”, ami görögül: “Eis Theos!” Márk ezt hívószónak tekintette, s azonnal elkezdett Ananiásnak prédikálni Istenről és a Megváltó Jézus Krisztsuról. 

   Kr. u. 62-ban elhagyta Egyiptomot, missziós útra ment, s ekkor szentelte Ananiást a kopt ortodox egyház első püspökévé. Alexandriában halt mártírhalált, Kr. u. 68-ban.

2 / 3 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén