Kategória: Hírek 2 / 5 oldal

Adventi lelkigyakorlat

A Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség ádvent második vasárnapján lelki napot tartott Budapesten, a liturgikus alkalmainknak is otthont adó Mandák-házban. A fővárosból, Budakesziről, Gyömrőről, Győrből, a Vas megyei Ikervárról, a felvidéki Rozsnyóról, Nyíregyházáról, a Győr-Moson-Sopron megyei Újkérről, valamint Veszprémből érkeztek a résztvevők, és megtisztelt bennünket jelenlétével közösségünk régi barátja, P. Michael Maier OPR ókatolikus apát úr is Németországból.


Drenkó Zoltán és P. Széles Tamás Elréd OPR atyák előadásaikban a belső békesség megtalálásáról, illetve az egészséges keresztény lelkiségről osztották meg gondolataikat hallgatóságukkal, majd élénk, tartalmas beszélgetés következett az elhangzottakkal kapcsolatban.


A lelki program mellett sor került a november 1-jével megalapított lelkészség képviselő-testületi tagjainak megválasztására is. A szavazati joggal rendelkező híveinkből álló közgyűlés egyhangúlag egyházközségi képviselővé választotta Illik Annamáriát és Kovács Sándort, akiknek ezúton is gratulálunk, Isten áldását kérve szolgálatukra. A testület elnöke hivatalból az egyházközség vezető lelkésze, Kováts Péter atya.


Lelki napunkat szentmisével fejeztük be, amelynek keretében Michael apát úr látta el az igehirdetői szolgálatot. Gondolatait Péter atya fordította magyarra.


Reméljük, hogy a magunk szerény eszközeivel – és ami a legfőbb, Isten segítségével – hozzá tudtunk járulni a lelki napon részt vevő tagjaink és barátaink tartalmas ádventi készülődéséhez.

Balról jobbra: Széles Tamás Elréd OPR, Michael Maier OPR apát úr, Dr. Drenkó Zoltán, Kováts Péter atyák

Kápolnamegáldás Rozsnyón


Felvidéki lelkipásztorunk, dr. Drenkó Zoltán múlt vasárnap (2022. november 27.) megáldotta – ezzel formálisan, hivatalosan is liturgikus használatba vette – a rozsnyói ókatolikus Jó Pásztor-kápolnát.A kápolnát a város volt ferences kolostorának egyik helyiségében alakította ki Zoltán atya és közössége. A kolostor jelenleg kulturális központként működik. Köszönjük a központot fenntartó egyesületnek, hogy rozsnyói testvéreink rendelkezésére bocsátotta a helyiséget.

Terveink szerint a jövő esztendő tavaszán Roald püspökünk felszenteli majd a kápolnát.

Évforduló

Tízéves az Északi Katolikus Egyház magyar missziója

Pontosan 10 évvel ezelőtt, 2012. november 10-én kezdte meg működését, szolgálatát közösségünk, az ókatolikus Scrantoni Unióhoz tartozó Északi Katolikus Egyház magyar missziója.

Az első magyarországi tagok 2012 augusztusában léptek be az egyházba, majd az év novemberében Szombathelyre látogatott az északi katolikusok német adminisztratúrájának hazánkért is felelős akkori vezetője, Klaus Mass általános püspöki helynök (a képen középen). November 10-én szentmise keretében lektorrá és akolitussá avatta a misszió két kezdeményezőjét és alapítóját, Kováts Pétert (a képen jobbra) és Németh Dánielt, akik egyúttal hivatalosan is megkezdték felkészülésüket az ókatolikus papi szolgálatra. Ezt a napot tekintjük a misszió alapítási dátumának.

Hálát adunk Istennek a mögöttünk álló évtizedért, és kegyelmét kérjük a folytatáshoz!

Lelkészség

Az Északi Katolikus Egyház és az ókatolikus Scrantoni Unió Magyarországért is felelős püspöke, Dr. Roald Nikolai Flemestad rendelkezése alapján 2022. november 1-jével megkezdi működését a Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség, amely Magyarország és a Felvidék/Szlovákia teljes területén gondozza az Északi Katolikus Egyház híveit és a szolgálatunkat igénybe vevő barátainkat.

A területi alapon szerveződő lelkészség a plébániához hasonló, de annál alacsonyabb rangú egyházi közigazgatási egység.

Az új lelkészség vezető lelkésze Kováts Péter atya (Szombathely) lesz, aki dr. Drenkó Zoltán (Rozsnyó, Felvidék) és Széles Tamás Elréd OPR (Budapest) atyával együtt végzi a szolgálatot.

Kérjük tagjainkat és barátainkat, imádkozzanak azért, hogy a lelkészség hitelesen és eredményesen végezze munkáját.

125. évforduló

Létrejöttének 125. évfordulóját ünnepli amerikai anyaegyházunk, a lengyel bevándorlók által alapított Lengyel Nemzeti Katolikus Egyház (Polish National Catholic Church – PNCC). Isten áldása legyen rajta és szolgálatán!

Budapesti szentmisék

Örömmel tudatjuk, hogy Istennek hálát adva, rendszeres budapesti szolgálatot indítunk. Minden vasárnap ókatolikus szentmisét tartunk, egyéb szentségek és szentelmények vétele külön egyeztetés alapján lehetséges.

A helyszín a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet temploma:

1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33. (Mandák-ház).

A misék minden vasárnap 17 órakor kezdődnek.

Az első alkalmat 2022. október 30-án tartjuk.Köszönjük szépen nagytiszteletű Bolba Márta lelkész asszony és a józsefvárosi evangélikus testvérek nyitottságát, segítségét. Mindenkit szeretettel várunk, a megkeresztelt hívek – felekezeti hovatartozástól függetlenül – lelkiismeretük szerint részesedhetnekaz oltáriszentségben.

Novíciusnapló

Szeretettel adjuk közre a Novíciusnaplót, melyben Széles Tamás Elréd testvérünk egy év lelki-spirituális gondolatait gyűjtötte össze. A szerzetesi noviciátus lényege a formáció, vagyis a változás, a változásra való nyitottság, engedni, hogy Isten kézbe vegye és alakítsa a szerzetes-jelöltet. Bízunk benne, hogy a röviden megfogalmazott, tömör gondalotokból nem csak a szerzetességre készülők tudnak hitet és reménységet meríteni.

A kiadvány borító gyönyörű grafikáját Kovács Sándor testvérünk készítette.

A Novíciusnapló ide kattintva vagy az O. P. R. menüpont alatt érhető el.

Évforduló

Százötven esztendővel ezelőtt, 1872. szeptember 20. és 22. között tartották Kölnben a Második Ókatolikus Kongresszust, amely az egy évvel korábbi müncheni kongresszushoz hasonlóan fontos állomása volt az ókatolicizmus – kényszerűségből történő – önálló felekezetté válásának.

Kölnben határozat született egy bizottság felállításáról, amelynek feladata a püspöki-szinodális, az egyházkormányzatban a világi híveknek is komoly szerepet biztosító egyházi alkotmány kidolgozása és az első ókatolikus püspök megválasztásának előkészítése volt.

A kongresszus – az előző esztendeihez hasonlóan – hitet tett a keresztény felekezetek párbeszéde, a keresztény egység mellett. Joseph Hubert Reinkens professzor, a későbbi első német ókatolikus püspök hangsúlyozta, hogy a párbeszédben részt vevő közösségeknek készen kell állniuk a szükséges reformokra, illetve az ökumené, a keresztény egységre való törekvés nem csupán a teológusok, hanem az egész egyház szívügye kell legyen: “Az egyesülésnek a hívők köréből kell kinőnie, a szeretet ereje és a tudomány hatalma által.”

A kongresszusról bővebben (német nyelven): https://www.alt-katholisch.de/wegstationen-6/?fbclid=IwAR1kiwsZ4ytiG3gqRXSgOifXZKZ-ROpNdJ6I9Ix-5reMJyLtrl8uwVZQ8qc

Rozsnyói szentmisék

A missziónkhoz tartozó rozsnyói (Felvidék, Szlovákia) ókatolikus közösség 2022. szeptember 11-től minden vasárnap, 10 órai kezdettel liturgiát tart az ókatolikus Jó Pásztor-kápolnában. A kápolna a jelenleg kulturális központként működő egykori ferences rendházban található. A szertartások magyar nyelvűek.Szeretettel várnak minden érdeklődőt a rozsnyói ókatolikusok.

A kiemelt kép forrása: https://kcklastor.sk/

Rozsnyói keresztelők

Missziónk rozsnyói (Felvidék, Szlovákia) közösségében két keresztelőt is tartottak tegnap, 2022. augusztus 27-én. A keresztség szentsége révén, Drenkó Zoltán atya közreműködésével Krisztus Egyházának tagja, ókatolikus keresztény testvérünk lett két kislegény, Teodor és Matteo.

A felvidéki közösség történetének első kereszteléseit ünnepelhettük most, de máris van ott 8 felnőtt katekumenünk, akiket Zoltán atya készít fel a keresztségre.

Isten áldását kérjük Teodorra, Matteóra és családjaikra!

2 / 5 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén