Örömmel tudatjuk, hogy Istennek hálát adva, rendszeres budapesti szolgálatot indítunk. Minden vasárnap ókatolikus szentmisét tartunk, egyéb szentségek és szentelmények vétele külön egyeztetés alapján lehetséges.

A helyszín a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet temploma:

1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33. (Mandák-ház).

A misék minden vasárnap 17 órakor kezdődnek.

Az első alkalmat 2022. október 30-án tartjuk.Köszönjük szépen nagytiszteletű Bolba Márta lelkész asszony és a józsefvárosi evangélikus testvérek nyitottságát, segítségét. Mindenkit szeretettel várunk, a megkeresztelt hívek – felekezeti hovatartozástól függetlenül – lelkiismeretük szerint részesedhetnekaz oltáriszentségben.